loader
Gener 19, 2011
Climatització Circuit de refrigeració Equips de refrigeració Ventilació Conductes de ventilació Camara de refrigeració

Realització del sellatge i prova d'estanquitat del Fruit Centre Lleida. Originalment preparades per fred normal, les vàrem adaptar per poder funcionar amb atmosfera dinàmica.

Realització del sellatge i prova d'estanquitat del Fruit Centre Lleida. Originalment preparades per fred normal, les vàrem adaptar per poder funcionar amb atmosfera dinàmica.