loader
Abril 28, 2014
Climatització Circuit de refrigeració Equips de refrigeració Ventilació Conductes de ventilació Camara de refrigeració

La instal·lació més gran que hem fet fins ara d'atmosfera dinàmica.

Vàrem fer la instal·lació dels equips treballant conjuntament amb els responsables de la instal·lació del panell frigorífic.

La instal·lació més gran que hem fet fins ara d'atmosfera dinàmica.

Vàrem fer la instal·lació dels equips treballant conjuntament amb els responsables de la instal·lació del panell frigorífic.